Preskoči na sadržaj

Terapija senzorne integracije

Kada mozak ima poteškoće u obradi informacija koje dolaze iz naših osjetila i ne zna kako primjereno odgovoriti na senzorne zahtjeve koje mu okolina postavlja, javlja se poremećaj senzorne integracije. Teškoće senzornog funkcioniranja mogu dovesti do niza poteškoća u ponašanju, socijalizaciji, emocionalnoj stabilnosti, koncentraciji, samostalnosti i učenju.

Teškoće senzorne integracije i procesiranja informacija moguće je ublažiti boravljenjem, igrom i radom u kabinetima za senzornu integraciju.

Unutar prostora INC-a nalazi se se jedan takav kabinet gdje je mališanima s poremećajem senzorne integracije omogućeno da pod vodstvom stručnjaka edukacijskog rehabilitatora, u dobro promišljenom i senzorički bogatom multisenzornom okruženju, ublaže teškoće nastale otežanim procesiranjem informacija iz okoline i ostvare svoj puni potencijal.


INFORMACIJE:

Individualan način rada
Dob: 1 – 15 godina
Trajanje: 45 minuta
Cijena terapije: 250,00 kn
Cijena terapije u paketu: 200,00 kn
Cijena procjene: 1.000,00 kn
Termini po dogovoru
Telefon: 051 587 296
E-mail: terapije@inc.hr