Preskoči na sadržaj

WhisperPhone

WhisperPhone je fokusni slušni alat koji pruža korisnicima povratne informacije o glasnoći i visini tona glasa te izgovoru. Pomoćno je sredstvo u nastavi, logopedskim terapijama ili kućnoj upotrebi.

WhisperPhone

Čitanje i slovkanje
Prirodni napredak tijekom procesa učenja čitanja je uključivanje čitanja naglas u svakodnevne aktivnosti. Djeca, odnosno korisnici prije svega uočavaju pojedinačne glasove u riječi – foneme. Jednom kada postanu svjesni fonema, počinju prepoznavati načine na koje fonemi međusobno djeluju u riječima. WhisperPhone podiže svijest o fonemima, ubrzava proces učenja i dodaje raznolikost uobičajenim aktivnostima čitanja i pisanja.

Ukratko:

  • Poticanje i poboljšavanje vještina čitanja i pisanja
  • Razumijevanje pročitanog
  • Razvoj vokabulara
  • Razvoj fonemske svijesti
  • Blokiranje neželjenih ometanja prilikom čitanja – razvoj fokusa
  • Učenje o kontroli visine glasa

Logoped

Pisanje
Prilikom učenja pisanja, uobičajena je situacija neispravno zapisivanje riječi ili izostavljanja riječi u rečenici. Uz korištenje WhisperPhonea, djeca će bez ometanja izgovoriti riječ naglas kako bi svaki zvuk u riječi čuli vrlo jasno i mogli ga točno zapisati. Izgovaranje riječi naglas ima pozitivan utjecaj u 3 područja:

  • Usporavanje tempa pisanja što omogućava bolji fokus na samu vježbu pisanja
  • Smanjivanje „preskočenih“ riječi prilikom vježbi pisanja
  • Razvoj vokabulara i pravopisa

Telefon

Govor, gluma i učeničke debate
Kazalište zahtijeva od glumaca da postanu novi likovi, što često znači prilagođavanje naglaska ili korištenje glasa za dočaravanje osjećaja. WhisperPhone pomaže glumcima u vježbi modulacije glasa, a istovremeno pruža izvrstan način za pamćenje njihovih replika. S druge strane, vježbanje debate i govora uz WhisperPhone pomaže govornicima da izbjegnu monotoni glas i bolje razumiju svoje stajalište putem infleksije glasa.

Logopedska terapija

Učenje novog jezika
Kada učimo govoriti jezik koji nam je nov, moramo ga vježbati govoriti, u čemu nam pomaže WhisperPhone DUET koji se može koristiti u timu. Duet hvata, pojačava i prenosi glasove učenika izravno u njihove uši kako bi mogli jasnije čuti sebe, ali i jedni druge te na taj način učiti. Također jača povratnu slušnu petlju naglašavajući jedinstvene glasove i interpunkcije bilo kojeg jezika te čini timski rad zabavnijim. 

Disleksija, autizam

Poteškoće u učenju:

ADHD – poremećaj pažnje i hiperaktivnost
Aktivnost: Vježbanje čitanja naglas
Očekivani ishod: Razvoj memorije i razumijevanja pročitanog
Zašto WhisperPhone pomaže: Pruža više vizualnih, slušnih i motoričkih ulaza te blokira distrakcije poboljšavajući omjer signala i šuma.

GOVORNA APRAKSIJA KOD DJECE I ODRASLIH
Aktivnost: Ponavljanje glasova, slogova, riječi, rečenica različitom brzinom, intezitetom i trajanjem; izražajno čitanje
Očekivani ishod: Bolja artikulacija
Zašto WhisperPhone pomaže: Jača signale u kombinaciji s taktilnom proprioceptivnom kinestetičkom petljom te jača neuronski signal za izgradnju jačeg živčanog puta – korisniku postaje lakše ponoviti željeni izgovor na isti način.

TEŠKOĆE SLUŠNE DISKRIMINACIJE
Aktivnost: Ponavljanje verbalnog opisa (npr. „Juha je na stolu“ u odnosu na „Muha je na stolu“ i zatim identificiranje odgovarajuće slike
Očekivani ishod: Razvoj sposobnosti uočavanja razlika između riječi sličnog zvuka (juha-muha)
Zašto WhisperPhone pomaže: Povećava omjere signala i šuma, smanjuje pozadinsku buku i naglašava razliku između teško čujnih kontrasta između slučnih zvukova.

AUTIZAM
Aktivnost: Igra uloga iz svakodnevnog života/imenovanje slika naglas
Očekivani ishod: Učenik razvija sposobnost modulacije glasa, odnosno njegov intenzitet, brzinu i trajanje
Zašto WhisperPhone pomaže: Jača signale u kombinaciji s taktilnom proprioceptivnom kinestetičkom petljom te jača neuronski signal za izgradnju jačeg živčanog puta – korisniku postaje lakše ponoviti željeni izgovor na isti način.

DISLEKSIJA
Aktivnost: Vježbanje čitanja naglas
Očekivani ishod: Razvoj memorije i vokabulara
Zašto WhisperPhone pomaže: Pruža snažniji slušni unos i blokira smetnje poboljšavajući omjer signala i šuma kroz koji učenik jasnije čuje foneme i učinkovito vršiti samoispravljanje

POREMEĆAJ SLUŠNOG PROCESIRANJA
Aktivnost: Razlikovanje riječi sa sličnim zvukom i dovršavanje rima
Očekivani ishod: Povećanje dosljednosti prilikom čitanja i izgovaranja ciljanih riječi
Zašto WhisperPhone pomaže: Povećava omjere signala i šuma, smanjuje pozadinsku buku i naglašava razliku između teško čujnih kontrasta između slučnih zvukova.

AFAZIJA
Aktivnost: Čitanje naglas, verbalno rješavanje problema, opisivanje slika
Očekivani ishod: Povećanje kontrole verbalnog izražavanja te prepoznavanje vlastitih pogrešaka prilikom izgovora
Zašto WhisperPhone pomaže: Povećava omjere signala i šuma što utječe na razvoj fokusa i usredotočenosti na vlastiti verbalni rezultat. Rezultat toga je prepoznavanje vlastitih pogrešaka u izgovoru i poticaj na samoispravaljanje.

NEVERBALNI ILI OGRANIČENO VERBALNI KORISNICI
Aktivnost: Slobodna igra s autićima, avionićima i ostalim igračkama
Očekivani ishod: Povećana reprodukcija zvuka i imitacija neverbalnih zvukova
Zašto WhisperPhone pomaže: Jačanje vlastite proizvodnje zvuka i povećavanje auditivnog feedbacka

SELEKTIVNI MUTIZAM
Aktivnost: Stvaranje zvučnih efekata tijekom slušanja priče koja se čita naglas ili tijekom sviranja
Očekivani ishod: Proizvodnja zvukova u blizini grupe ljudi
Zašto WhisperPhone pomaže: Jačanje vlastite proizvodnje zvuka i povećavanje auditivnog feedbacka, ali i poticanje djeteta na uživanje u vlastitim zvukovima bez usredotočavanja na prisutnost drugih osoba

PROZODIJSKE POTEŠKOĆE
Aktivnost: Ponavljanje glasova, slogova, riječi, rečenica različitom brzinom, intezitetom i trajanjem; izražajno čitanje
Očekivani ishod: Uspoređivanje prozodijskih obrazaca jezika te razvoj svijesti o vlastitoj prozodiji govora
Zašto WhisperPhone pomaže: Jačanje auditivnog feedbacka čineći govor korisnika jasnijim za njih same

Naše WhisperPhone uređaje pogledajte OVDJE :)