Preskoči na sadržaj

Fitzgerald ključ

Osnove Fitzgerald ključa

 • Jednostavna i smislena kategorizacija po bojama
 • Razvoj kratkoročnog i dugoročnog vizualnog pamćenja kroz povezivanje pojedinog atributa sa specifičnom bojom
 • Brže pronalaženje i identifikacija poruke/simbola
 • Lakše učenje i prepoznavanje simbola
 • Usvajanje koncepta kategorizacije
 • Sličan princip: Goossens, Crain i Elder

Porijeklo Fitzgerald ključa

Vrijeme: 1929. godina
Začetnik: Edith Fitzgerald (SAD)
Cilj: Pomoć kod učenja gramatike (gluhe osobe i osobe s oštećenjem sluha)

Organiziranje simbola s lijeva na desno  
Kategorije (stupci): tko, radnja, što, gdje, kada...
Najčešće fraze na vrhu ili dnu zaslona/ploče.

Modificirani Fitzgerald ključ:

imenice
zamjenice
glagoli 
pridjevi 
prijedlozi
pitanja
negacija, hitne i važne riječi
prilozi
■ veznici (bijela)
determinatori (eng. - riječi koje pobliže označavaju imenicu)

   

  Načini označavanja 

  • Označavanje pozadine
  • Označavanje rubova
  • Označavanje teksta

            

  Označavanje koristiti dosljedno!

  Praktična primjena - INClude® komunikacijska ploča 

  Modificirani Fitzgerald ključ – 6 boja: 

  osobe i zamjenice
  imenice
  glagoli 
  pridjevi i prijedlozi
  društvena kategorija
  ■  razno (bijela)